Dla Biznesu

Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych:

 • zakładów przemysłowych
 • centrów handlowych
 • parkingów wielkopowierzchniowych
 • stadionów
 • placów

Specjalistyczne oczyszczanie:

 • dróg wewnętrznych
 • chodników
 • parkingów
 • placów
 • kratek kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
 • terenów zielonych