Dla Wspólnot Mieszkaniowych

Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych osiedli mieszkaniowych

Specjalistyczne oczyszczanie:

  • dróg wewnętrznych
  • chodników
  • parkingów
  • placów
  • kratek kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
  • terenów zielonych