Sprzątanie po imprezach masowych

  • przygotowanie terenu pod imprezę masową: ustawienie kontenerów i koszy na odpady
  • stały dozór pracowników porządkowych podczas trwania imprezy
  • kompleksowe oczyszczenie obszaru po zakończeniu imprezy
  • zagospodarowanie odpadów