Maintenance worker (internal areas)

The employee's duties will include:
 • interior cleaning of buildings in the city center:
 • maintenance of offices, corridors, bathrooms.
Requirements for candidates:
 • diligence
 • honesty
 • willingness to work
 • commitment,
 • welcome students
We offer:
 • work clothes and personal protection equipment,
 • friendly working atmosphere in a growing company,
 • modern work tools.
Workplace
Wrocław
Application form
One file only.
64 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Rodo3 *
for the processing of my personal data in accordance with the Privacy Policy of conducting correspondence and making contact in accordance with my question and I agree to collect and process my personal data in order to provide me with the necessary information.
Rodo1 *
my rights to access my personal data, change it, limit processing, request data transfer and request its removal.
Rodo2 *
that providing my data is voluntary and necessary to conduct correspondence and contact me and I agree to collect and process my personal data in order to provide me with the necessary information.

Zobacz także

Requirements for candidates: The employee will be responsible for: We offer:
Street sweeper driver
 • driving license category C
 • diligence, honesty
 • willingness to work, commitment
 • Street sweeper service
 • stable employment under an employment contract
 • regular salary and social security contributions
 • work clothes and personal protection equipment
 • friendly working atmosphere in a growing company
 • modern work tools
More »
Kierowca zamiatarki ulicznej
 • prawo jazdy kat. C
 • sumienność, uczciwość
 • chęci do pracy, zaangażowanie
 • Obsługa zamiatarki ulicznej
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS
 • odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej
 • przyjazną atmosferę pracy w rozwijającej się firmie
 • nowoczesne narzędzia pracy
More »
Driver / Operator
 • driving license (B)
 • diligence
 • honesty
 • willingness to work
 • commitment
 • maintenance of outdoor areas - sweeping, raking, shoveling snow, ice and mud, maintenance of waste bins
 • maintenance of green areas - operating a brushcutter, vacuuming leaves
 • operation of a road sweeper
 • driving a delivery van with capacity up to 3.5 t
 • stable employment under with contract
 • regular salary and social security contributions
 • work clothes and personal protection equipment
 • friendly working atmosphere in a growing company
 • modern work tools
More »
Pracownik porządkowy – Kierowca/Operator
 • prawo jazdy kat. B
 • sumienność, uczciwość
 • chęci do pracy, zaangażowanie
 • utrzymanie terenów zewnętrznych - zamiatanie, grabienie, oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota, uszorstnianie nawierzchni, utrzymanie koszy na odpady
 • utrzymanie terenów zielonych- obsługa kosy spalinowej, odkurzanie liści
 • obsługa zamiatarki chodnikowej
 • prowadzenie samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS
 • odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej
 • przyjazną atmosferę pracy w rozwijającej się firmie
 • nowoczesne narzędzia pracy
More »
Maintenance worker
 • scrupulousness
 • honesty
 • willingness to work
 • involvement
 • maintenance of outdoor areas
 • sweeping, raking, clearing snow, ice and mud, maintenance of waste bins
 • maintenance of green areas - operating a brushcutter, vacuuming leaves
 • stable employment under an employment contract
 • regular salary and social security contributions
 • work clothes and personal protection equipment
 • friendly working atmosphere in a growing company
 • modern work tools
More »
Pracownik porządkowy
 • sumiennoś
 • uczciwość
 • chęci do pracy
 • zaangażowanie
 • utrzymanie terenów zewnętrznych
 • zamiatanie, grabienie, oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota, uszorstnianie nawierzchni, utrzymanie koszy na odpady
 • utrzymanie terenów zielonych- obsługa kosy spalinowej, odkurzanie liści
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS
 • odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej
 • przyjazną atmosferę pracy w rozwijającej się firmie
 • nowoczesne narzędzia pracy
More »
Mower
 • scrupulousness
 • honesty
 • willingness to work
 • involvement
 • maintenance of green areas
 • brushcutter service
 • vacuuming the leaves
 • stable employment under an employment contract or mandate contract
 • regular salary and social security contributions
 • work clothes and personal protection equipment
 • friendly working atmosphere in a growing company
 • modern work tools
More »
Kosiarz
 • sumienność
 • uczciwość
 • chęci do pracy
 • zaangażowanie
 • utrzymanie terenów zielonych
 • obsługa kosy spalinowej
 • odkurzanie liści
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie oraz odprowadzane składki do ZUS
 • odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej
 • przyjazną atmosferę pracy w rozwijającej się firmie
 • nowoczesne narzędzia pracy
More »